1973 දී ශ්‍රී ලංකාව තිබුනේ මෙහෙමයි

 මීට වසර කිහිපයකට පෙර විද්‍යුත් පණිවුඩයක් මගින් පාඨකයෙක් එවන ලද ඡායාරූප කිහිපයක්. 
මෙහි මුල් අයිති කරුවා වන්නේ ඩන්කන් නැමැති ස්කොට්ලන්ත ජාතිකයෙක්...

Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න