ෆෝන් එක මවුස් එකක් කරමු                                     ඔබේ ලැප්ටොප් එක හෝ පරිගණකයේ මවුසයේ පාලනය ෆෝන් එකට ගන්න එක තමයි මෙහිදී වෙන්නේ. 
ඉස්සෙල්ලාම පහතින් අදාළ ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් APP එක INSTALL කරගන්න.


google play සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල
දැන් ඔබේ OS එකට ගැලපෙන SERVER SOFTWARE එක DOWNLOAD  කරගෙන පරිගණකයට INSTALL කරගන්න. 


ඉන්පසුව ඔබේ ANDROID SMARTPHONE එකේ HOTSPOT මගින් ඔබේ පරිගණකය සම්බන්ධ කරන්න.

දැන් පරිගණකයට INSTALL කල SERVER SOFTWARE එක RUN කරන්න 
පසුව ANDROID APP එක OPEN කර SCAN කිරීම මගින් පරිගණකය CONNECT කරගන්න

wifi mouse සඳහා පින්තුර ප්‍රතිඵල


දැන් ඔබට ඔබේ පරිගණකයේ මවුසය හා යතුරුපුවරුව CONTROL කල හැක.

Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න