සිංහල Viber ස්ටිකර්ස්


දැනට ලෝකයේ ජනප්‍රිය සමාජ ජාලයක් මෙන්ම අන්තර්ජාල භාවිත කරන්නන් අතර ඉක්මනින්ම ප්‍රසිද්ධියට පත් වුණු ආයතනයක් තමයි Viber කියල කියන්නෙ.                                    
                               ඒ වගේම තමයි මෙහි ඇති තවත් සුවිශේෂ කරුණ වන්නේ ඉතා අලංකාරව හා නිර්මාණශීලී අයුරින් නිපදවා ඇති stickers එකතුවයි. මසකදී පමණක් ස්ටිකර්ස් මිලියන 80ක් ශ්‍රී ලංකාවේ Viber සාමාජිකයන් හුවමාරු කරගෙන තිබීම ඒ අනුව බලනකොට නම් අරුමයක් නෙවෙයි. ඒ වගේම තමයි පසුගිය අවුරුද්දේ පමණක් මිලියන  600ක ස්ටිකර්ස් ප්‍රමාණයක් ශ්‍රී ලංකාව තුළ හුවමාරු කරගෙන තිබෙනවා.
              


ඉතිං මේ හේතුව නිසාම සාමාන්‍ය සාකච්ඡා වලදී භාවිත කරන ස්ටිකර්ස් වෙනුවට ශ්‍රී ලංකාවටම ආවේණික නවමු  පරාසයක Stickers අත්දැකීමක් Viber හඳුන්වාදී තිබෙනවා. නොමිලේ බාගත කිරීමට ශ්‍රී ලංකාවටම හදපු සිංහල ස්ටිකර්ස් පෙළ හඳුන්වා දීල දැනට මාස 2ක්ම ගතවෙලා. ඔයත් පහතින් එම stickers පෙළ කැමති තේමාවක් ඔස්සේ Free Download කරගන්න.
                           


Viber මිත්‍රත්ව සතිය


                        අගෝස්තු 7 ලෝක මිත්‍රත්ව දිනයයි. මේ නිසා Viber වෙතින් අගෝස්තු 1වනදා සිට 7වනදා දක්වා මිත්‍රත්ව සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කරල තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් ඔවුන් ලංකාවේ මිත්‍රත්ව වර්ධනයට සිංහල ස්ටිකර්ස් පෙළක් නිපදවා තිබෙනවා. පහතින් ඒවා නොමිලයේ Download කරගන්නඩම්පි (Dumpy) 2 stickers පෙළ අගෝස්තු 1 වනදා නිකුත් වුණා.
Viber ගැන මොනාද හිතෙන්නෙ comment කරමුද
Categories:
Similar Posts

2 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න