නටාෂා පෙරේරාගේ අලුත්ම look එක

නටාෂා පෙරේරා මේ දවස්වල නිර්මාණ සඳහා එකතුවෙන බවක් පෙනෙන්න නැහැ.

මේ නිසාම අප ඇයට කතා කරලා මේ ගැන විමසා සිටියා.

“මට මේ දවස්වල නිතිවේදිනියක් විදිහට රාජකාරි වැඩි නිසා නිර්මාණවලට එකතුවෙන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ.හැබැයි වැඩසටහන්වලට නම් සහභාගී වුණා.” යැයි නටාෂා සඳහන් කළා.

කාලයක් කලාකාරිනියක් ලෙස දුටු ඇයව දැන් අලුත්කඩේ අධිකරණ සංකීර්ණයේදී ඔබට දකින්න පුළුවන්.ඒ නිතිවේදිනියක්  විදිහට.

මේ අතර ඇගේ අලුත්ම රුප සොබාව ඔබ නොදුටුවා වෙන්න පුළුවන්.ඇගේ නවතම ඡායාරූප පහතින් දැක්වෙනවා.


qq1qq1qq2 qq3qq2
qq3
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න