උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව

උසස් පෙළ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව


                                          
                         2013 වසරේ ඉඳල තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ රැකියා ඉල්ලුම සපුරාලීමට මේ කියන තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව හඳුන්වා දුන්නේ. කරන්න ඕනි විෂයයන් තමයි ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය හරි ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය හරි තමන් කැමති විෂය ධාරාවක්, මේ විෂයෙන් තමයි තීරණය වෙන්නෙ ඔයාල මුහුණ දෙන්නෙ තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාවෙ කොයි පැත්තටද කියල.

        ඊට පස්සෙ කරන්න ඕනි තාක්ෂණවේදය සඳහා විද්‍යාව කියන අනිවාර්ය විෂය. ඊලඟට ඔයාලට විෂයයන් 10ක් තියනවා කැමති එකක් තෝරගන්න. මේක අස්සෙ කලා විෂයනුත් තියනවා, වාණිජ විෂයනුත් තියනවා. ගොඩක්ම හොඳ ඉතිං ICT හරි කෘෂි විද්‍යාව හරි තෝරනවනම්, මොකද විශ්වවිද්‍යාලයේදී ඔයාලට හම්බවෙන පාඨමාලා ගණන වැඩි නිසා.

          විශ්වවිද්‍යාලයට මෙම විෂය ධාරාවෙන් සිසුන් 1200 පමණ පිරිසක් බඳවා ගැනීමට නියමිතයි. මේ සඳහා රුහුණ, ජයවර්ධනපුර, කැලණිය, ඌව වෙල්ලස්ස, රජරට, අග්නිදිග, වව්නියා  ආදී ලංකාවේ ඉහළතම විශ්වවිද්‍යාලවල Faculties දැනටමත් පිහිටුවා අවසන්. මේ තියෙන්නෙ ඒ විශ්වවිද්‍යාල වලට අදාළ වෙබ් ලිපින (link) කිහිපයක්.

 පහතින් බලන්න ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදයට හා ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදයට අයත් විශ්වවිද්‍යාල පාඨමාලා ලැයිස්තුව.ඔයාල දන්න තවත් කරුණු ඔයාගෙ නමින් සියලුදෙනාගේ දැනගැනීම පිණිස comment එකක් වශයෙන් දමන්න අමතක කරන්න එපා.
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න