රොබින්සන් අන්දරයේ ගීතය ඔයත් අහන්න - Swiss family Robinson
Lyrics


සයුරේ ජීවිත නැව පෙරලී

මුතු සොයනා අය කොහෙදෝ
පණ නල පාගා
වෙරලේ පියමන් පැවසූයේ
රළ කඳුළේ සුවඳයි මේ
සෙනෙහේ අසරණ වූ දා පමණයි දෝ
නොවෙනස් වෙයි කුරුලු ගී
දැන් පණ නල සැබෑ වුනේසුළගේ රහසක් කීවා
පියමන් වෙරළේ
සුළඟයි මැකුවේ රළ නෑ
සැගවුයේ ඇයි
ඇත්ත එයයි ලෝකේදහවල කරුවල වී
ගිනි පොකුරත් සුවයක් වූ දා
සඳෙහිත් සිසිලක් නෑ
ජීවිතේ ආදරෙයිසයුරේ... සයුරේ..

Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න