පැනමා පේපරේට ගිය අපේ අය - Panama paper name list of Sri Lankaපැනමා පේපර් එක (panama paper) ගැන ඔයාල දන්නවනෙ. ලෝකයේ කළු සල්ලි පාවිච්චි කරන අයගෙ නම් ලැයිස්තුව. මේකෙ අපේ අයගෙ නමුත් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා පහළින් බලන්නකෝ. පහළ Link එකෙන් ගිහින් අනිත් රටවල අයත් බලාගන්න.

Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න