අඩු පීඩන තත්ත්වය Online බලන්න


මේ දවස්වල ඇතිවෙලා තියෙන තත්ත්වය ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනි නෑනෙ. කාලගුණ විද්‍යාඥයන් නම් ඉතින් එක එක කතා කියනව. ඒත් අපි දන්න දෙයක් තියෙනවා ඒ තමයි Satellite එකේ සුළිය හරි වලාකුළු වගේ හරි  ලංකාවේ මැදක වගේ පේනව නම් ඒ පැත්තට ඉතින් වැස්ස හරි සුළං හරි තමයි. ඉතින් ඕක Online බලන්න පුලුවන් නම් අපිටම කියලා වැඩේ කරන්න පුළුවන්. 
ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පහළ Link එකෙන් ගිහිල්ලා Map එකේ ලංකාව හරිය zoom කරල බලන්න.
Online පෙන්නනව කාලගුණ වාර්තාව බලන්න ඕනි නෑ. ගංවතුරට සහනයක් සැලසෙන දෙයක් කරන්න බැරි වුනාට. මෙහෙම දෙයක් කියන්න පුළුවන් වුනු එක ලොකු සතුටක්
Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න