ඔන්ලයින් තොරණක් ඔයත් බලන්න - Online thorana


වෙසක් කාලෙට තොරණක් ඉතින් බලන්න තියනවනම් ඉතින් ගොඩක් හොඳයිනෙ. කොහෙවත් නොගිහින් ගෙදර ඉඳන්ම තොරණ 2ක්ම බලන්න අවස්ථාවක් ඔන්න ඔයාලට තියෙනවා. airtel හා හිරුTv යන ආයතන තමයි මේව ඉදිරිපත් කරන්නෙ. පහළ Link එකෙන් ගිහිල්ලා හිරුTv තොරණ බලන්න.
මේ තියෙන්නේ airtel තොරණ


Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න