ඔබ තනිවම නොබැලිය යුතු Film 10ක්
Categories:
Similar Posts

1 comment:

  1. මම හොල්මන් චිත්‍රපට හොයා හොයා බලන කෙනෙක්. ඒත් දාඩිය දාන්න තරම් බය වෙන් කිසිම චිත්‍රපටයක් තවම නම් හමු වෙලා නෑ. ලෝකයේ භයානකම හොල්මන් චිත්‍රපටය කියලා හිතවතෙක් මට ච්ත්‍රපටයක් දුන්නා. ඒක බලන කොට හදපු මිනිස්සු ගැන දුක හිතෙනවා.

    ReplyDelete

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න