විදුලි කප්පාදු කාලසටහන මෙන්න- Power cut timetable

Power cut timetable/schedule Sri lanka 

මේ දවස්වල ඉතින් කරන්ට් එක විශ්වාස කරන්න බෑනේ. කොයි වෙලාවෙද දන්නෑ... ඒ නිසා ගොඩක් වැඩ අඩාල වෙනව. ඒ ගැන හිතල ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය කරන්ට් කපන කාලසටහනක්* නිකුත් කරල තියෙනවා. ඔයාලගෙ සුභ සිද්ධිය තකා මෙන්න ඒක දැම්ම ඔයාලට බලාගන්න. එතකොට ඉතින් ලයිට් යන්න කලින් phone එහෙම charge කරගෙන ඉන්නත් පුලුවන්නේ...*source: 

Gihanorg-peab4Light යෑම ගැන මොකද හිතෙන්නේ comment කරමු බලන්න...

Categories:
Similar Posts

1 comment:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න