කැමරාවට හසුවූ භූතයෝ - Ghost video


ඇත්තටම මේ  භූතයන් ද, අනේ මංද පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ සමහරු නම් භූතයන් විශ්වාස නොකරනව ඇති. ඒත් මේක you tube එකේ ගොඩක් view වෙලා තියෙනවා. ඒකයි දැම්මෙ...Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න