ඔබ මුහුණ දෙන අනාගත තාක්ෂණය - video

  ඔන්න අද මේ ගෙනාපු වීඩියෝව ඔයාලත් බලන්න. මොකද මේකෙ 2019-2050 කාලය අතරතුර බිහිවීමට නියමිත තාක්ෂණයේ ස්වරූපය ඔබට පෙන්නාවි. සොයාගැනීම් 5 ක් ඔස්සේ තමයි මේ වීඩියෝව නිර්මාණය කරල තියෙන්නෙ.Categories:
Similar Posts

0 comments:

Comment කිරීමට Signup වියයුතු නැත. Comment as Anonymous යන්න තෝරන්න